een documentaire van / a documentary by

Ellen Vermeulen

“Ze kunnen me hier toch niet eeuwig houden?”
Joris bedenkt zich.
“Toch. Dat kunnen ze wel.”

“They can’t keep me in here forever?”
Joris mind.
“Anyhow. They can.”

geselecteerd door: visions du réel 2014, Mooov 2014 en Docville 2014

Agenda

DVD now available / nu verkrijgbaar : shop.flandersdoc.be
DVD includes Dutch, French and English subtitles

for public screenings updates see Facebook !

past festival selections

2014
Visions du Réel (WP) – MOOOV (BP) – Docville (Belgian competition) – Pärnu IDFF – FF Ostend (documentary competition)
Kasseler Dok Fest (Golden Key competition) – This Human World Vienna – Porto/Post/Doc

2015
Docpoint Helsinki – One World Prague – Movies That Matter The Hague (Camera Justitia competition) – Flemish film week Strasbourg
Festival du film policier Liège – Addis Ababa FF – Fokus Labe Czech Republique – Nederlands Film Festival Utrecht
Document International Human Rights Documentary FF Glasgow – Open City Documentary Film Festival – London

Special Jury Mention at Visions du Réel / Regard Neuf
Nominated for Ensor ‘best documentary’ at FFO
Awarded with the Human Rights Unltd. / Fried Van Hoof Award

9999 draagt het ‘Amnesty approved’-label / 9999 received the ‘Amnesty approved’-label

Anesty International

Synopsis

Wilfried noemt zichzelf ‘koning Eénoog in het land der blinden’. Dit land ligt in de gevangenis van Merksplas, de blinden zijn de andere geïnterneerden die er verblijven zonder enige behandeling. In België worden geesteszieke misdadigers niet verantwoordelijk geacht voor hun daden, ze worden afgezonderd van de samenleving. Hun misdaden gaan van het in brand steken van een fiets tot moord. De datum van invrijheidstelling op hun dossier is 31/12/9999.

9999 verweeft de verhalen van vijf van deze ‘blinden’. Ze wachten allen op hun vrijlating, troost, hoop en vrijheid. Het leven achter tralies lijkt geenszins op het leven buiten de gevangenismuren. In de gevangenis staat de tijd stil. Het enige wat hen rest is de voortdurende confrontatie met zichzelf, met hun daden en hun ziekte. Er is niks anders. We verdwijnen, samen met de personages, achter de onverbiddelijke deur. En wachten samen met hen.

Wilfried refers to himself as ‘king one-eye in the land of the blind’. This land lays in Merksplas’ prison in Belgium and the blind are the internees who reside in the prison without treatment. Mentally ill criminals in Belgium are not held responsible for their actions but become separated from society. There criminal acts range from murder to stabbing fire of a bike. Due to the lack of places in psychiatric hospitals they end up in prison without any possibility for therapy nor end date. Their files mention as date of release: 31/12/9999.

9999 intertwines five different stories of these ‘blind.’ These men are waiting; for comfort, for hope, for freedom, for change. The time between their prison bars is altogether different from the time outside the prison walls. Time is annihilated. The only thing that remains is an eternal confrontation; a confrontation with their deeds and with their illness. There is nothing else. In this film we disappear, together with the characters in need of treatment, behind the inexorable closed doors. We wait side by side.

Content

Het leven in de gevangenis louter weergeven zou een saaie film opleveren. Filmmaakster Ellen Vermeulen heeft er daarentegen voor gekozen om de situatie te interpreteren en te vertalen, waardoor dit een poëtische film werd die aanzet tot nadenken. De stijl geeft de sfeer in de gevangenis weer. Rust versus spanning, verveling en inertie, ontsteltenis versus gevecht.

De camera wordt een doorgeefluik, verdwijnt en zo ontstaat een direct contact tussen de kijker en het personage. De kijker raakt opgesloten in de film, zonder mogelijkheid om te ontsnappen. De stemming in de cel is intiem. We zitten opgesloten met de personages en ze vertrouwen ons zodanig dat ze zich openstellen voor de kijker.

Pure registration would produce a nagging and exasperating film. By interpreting and translating the situation, Ellen comes to a musing and poetic film. The style represents the atmosphere of the prison. Quietness versus tension, boredom, inertia, consternation versus fight.

Many of them talk absorbed in thought, sometimes looking in the camera, to reinforce their words. The camera becomes a service – hatch, as if there is no camera and there is a direct contact between the viewer and the character. The viewer becomes imprisoned in the image, without any possible escape. The mood in the cell is intimate. We are locked up with the characters and they confide in us initiating an identification process within each sensible viewer.

Statement

Hoewel er veel films worden gemaakt over schendingen van de mensenrechten, krijgen de West-Europese verhalen slechts weinig aandacht. België is in het verleden al vaak veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg voor de behandeling en mishandeling van haar geïnterneerden en heeft daarvoor al ettelijke geldboetes opgelegd gekregen. Desondanks is de situatie niet verbeterd. De internering van psychiatrische patiënten in de gevangenis blijft schering en inslag, zelfs in 'ontwikkelde' samenlevingen.

Het is geen gemarginaliseerde of verdoken polemiek; iedereen weet dat dergelijke praktijken bestaan, maar slechts weinigen trachten hier iets aan te veranderen. Het feit dat de onmenselijke interneringen die in deze film getoond worden, plaatsvinden in het hart van de Europese Unie, verhoogt hun tragedie.

Many films are being made about human rights violations, however few focus on West-European stories. Belgium has often been condemned by the European Human Rights Court in Strasbourg for the (non) treatment of internees, which forced Belgium to pay a variation of monetary penalties - yet failed to change the situation. This internment of mentally ill patients in prison remains an ongoing and fundamental problem even in the ‘developed’ societies.

It is not a marginalised or covered polemic; everybody knows of its occurrence, but very few strive to change it. The fact that inhuman internments which are observed in this film take place in the centre of the European Union, only increases its tragedy.

Filmmaker

Ellen Vermeulen (1982) is een jonge, beloftevolle filmmaakster die zich steeds verdiept in de verhalen die ze brengt. Ook deze keer gaat ze verder dan de meeste regisseurs. Op die manier maakt ze met haar eigen sterke, unieke en oprechte stijl, films die het publiek keer op keer weten te raken. Voor 9999 werkt Ellen opnieuw samen met getalenteerd cameraman Jonathan Wannyn en monteur Dieter Diependaele.

9999 is voor Ellen Vermeulen een derde productie in samenwerking met Associate Directors. Haar aanstaande productie Het dubbelleven van Marie-Louise, ontving productiesteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en is in productie bij Associate Directors.

Young talented director Ellen Vermeulen (1982) goes far beyond most directors would go when tackling a topic. She creates in her strong, unique and sincere style, films which can reach an audience over again. This time Ellen teams up again with her favorite DOP Jonathan Wannyn and editor Dieter Diependaele.

9999 becomes Ellen her third production with Associate Directors. Also her upcoming film The double-life of Marie-Louise, is an Associate Directors production and has already received production funding from the Flanders Film Fund.

Production

scenario & regie / script & direction

Ellen Vermeulen

producenten / producers

Bram Crols en Mark Daems

DOP

Jonathan Wannyn

montage / editing

Dieter Diependaele

sound design

Dieter Diependaele en Ellen Vermeulen

mix

Raf Enckels

grafisch ontwerp / graphic design

Tom Hautekiet

web design & web development

SMOK

postproductie supervisie / post production supervision

Lise Van den Briel

colorist / grading

Veerle Zeelmaekers

grading facilities & dcp

Option Media

duur / duration

71‘ theatrical + 52’ television version

originele taal / original language

Nederlands/Dutch & Frans/French

beschikbare ondertitels / available subtitel versions

NL (Dutch) - FR (French) - UK (English) - NL/FR (bilingual)

opnameformaat / recording format

High Definition Proress 422

vertoningsformaat / distribution format

DCP - HDcam - Blu ray

9999 is een productie van Associate Directors, een onafhankelijk productiehuis actief vanuit Antwerpen. Associate Directors is gespecialiseerd in de (co)-productie van creatieve documentaires voor een internationaal publiek. De focus ligt op maatschappelijk relevante onderwerpen en verhalen vanuit de culturele wereld.

9999 is a production of Associate Directors an independent production company based in Antwerp, Belgium. actief vanuit Antwerpen. Associate Directors focuses on (co)-producing creative documentaries for an international audience. The productions concentrate on social relevant issues and cultural in-depth stories.